Krónikus hátfájók fascia thoracolumbalisa igénybevétel-csökkentése

Ezidáig a fascia thoracolumbalis (FTL) krónikus hátfájásban betöltött szerepét kevéssé vizsgálta a tudomány. Az FTL a háti és ágyéki gerinc mentén vaskos, sűrű kötőszöveti rétegekből áll, melyeket sok-sok laza kötőszöveti réteg választ el egymástól. Ez teszi lehetővé, hogy a törzs mozgatásakor az egyes rétegek egymáson elcsusszanjanak.

2011-ben Langevin és munkatársai azt vizsgálták, hogy hátfájósoknál és hátfájással nem közdőknél az FTL-ben fellépő nyíróerők hogyan állnak elő. 121 embert vontak be a kísérletbe, ultrahangos vizsgálatok sorozatának vetették őket alá, a vizsgálati anyag begyűjtése 12 hónapig tartott. Felvételt készítettek a törzs bal és jobb oldaláról előrehajlásban és abból felemelkedésben, majd a kapott felvételekből levezethetők voltak az FTL-ben fellépő nyíróerők. Felmérték az egyének háti és ágyéki gerincszakaszának mozgékonyságát, a testi teljesítményt és a perimuszkuláris kötőszövet vastagságát.

Az eredmények rámutattak arra, hogy a krónikus hátfájók FTL-ában fellépő nyíróerők 20%-kal kevesebbnek voltak mérhetők. Ez a törzsmozgások abnormális mintájára és/vagy egy kötőszöveti patológiás állapotra vezethetők vissza. Különbségeket találtak a nemek között: férfiaknál kisebb fasciális nyíróerőket mértek és szignifikáns korrelációt mutatott a törzsflexibilitás és a kötőszöveti struktúra.

Kijelenthető, hogy a fasciális gondolkodás, a fasciával való intenzív foglalkozás a fizioterápiában, manuális terápiákban fontos, ugyanakkor a jövőben még nagyon sok kutatásra lesz szükség, hogy pontos megállapításokat tehessünk.

 

Forrás:

Langevin, H.M. (2011): Reduced thoracolumbar fascia shear strain in human chronic low back pain, in: BMC Musculoskeletal Disorders, 12, S. 203.

 

Marco Congia – sportfizioterapeuta, manuálterapeuta, osteopath

Quastné Rigó Katalin – molekuláris biológus, mozgásterapeuta, oktató

ORIOLUS-MED

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*